Pomiar wilgotności drewna prowadzi się w celu określenia przydatności surowca do określonych zastosowań. Jest to zadanie dość trudne, ponieważ poszczególne gatunki drewna i materiałów drewnopochodnych mogą wykazywać wilgotność mieszczącą się w różnym zakresie i konstrukcja urządzenia pracującego z dużą dokładnością przy każdej wartości jest olbrzymim wyzwaniem.

Typy wilgotnościomierzy do drewna

Wilgotnościomierze do drewna dzieli się na dwie duże grupy w zależności od sposobu przeprowadzania pomiaru:

Wilgotnościomierze pojemnościowe

 • Prostsze urządzenia o mniejszej dokładności. Pozwalają tylko na pomiar wilgotności po zewnętrznej stronie badanego materiału.

Wilgotnościomierze rezystancyjne (opornościowe)

 • Droższe, dokładniejsze urządzenia o większej ilości zastosowań, a to ze względu ma metodę pomiaru. Mierzą opór pomiędzy wbijanymi w materiał elektrodami, szacując zawartość wody na podstawie predefiniowanych wzorów.

Wybór typu wilgotnościomierz jest w wielu przypadkach kwestią dowolną, a decyzja podyktowana jest ceną i funkcjami danego modelu. W niektórych przypadkach jednak konieczne jest zastosowanie ściśle określonego typu. Dotyczy to np. pomiaru wilgotności drewna konstrukcyjnego ze znakiem CE, którego trzeba dokonać zgodnie z obowiązująca normą, a więc przy użyciu wilgotnościomierza opornościowego.

Podstawowe cechy wilgotnościomierzy do drewna

Niezależnie od wyboru typu wilgotnościomierza należy zwrócić uwagę na te same jego cechy funkcjonalne.

Forma elektrody

 • Mogą to być dwie igły bezpośrednio w obudowie lub tzw. elektroda młotkowa (urządzenie może być w nią wbudowane albo elektroda może być dodatkowym elementem wyposażenia). Elektrody młotkowe pozwalają na pomiar wilgotności grubej tarcicy.

Dokładność

 • Jest ona zależna od zmierzonej wilgotności, jednak przyrządy pomiarowe o dokładności wyższej niż 2% praktycznie nie są spotykane (jeśli na aukcjach internetowych pojawia się określenie dokładności 1%, to najczęściej dotyczy to rozdzielczości, a nie dokładności).

Rodzaj wskaźnika

 • Niektóre modele wyposażone są w wyświetlacze elektroniczne, w innych wskaźnikiem jest szereg diod umieszczonych przy skali. Te pierwsze podają bardziej precyzyjne wyniki, ale zważywszy na dokładność urządzeń, często nie jest to konieczne.

Zakres pomiarowy

 • Poszczególne wilgotnościomierze do drewna pracują w innych zakresach wilgotności. Węższa skala to np. 6-30% wilgotności bezwzględnej, a szersza – 6-60%.

Tabela poprawek

 • Ze względu na specyfikę materiałów, konieczna jest zwykle korekcja wyniku. Jeśli urządzenie korzysta z tabeli poprawek, to wyniki są dokładniejsze, a jeśli nie – najczęściej podawane są wyniki uśrednione dla wybranych gatunków drewna, co oznacza mniejszą dokładność.

Cechy dodatkowe

Ponieważ wilgotnościomierze do drewna są specyficznymi urządzeniami, często o ich przydatności decydują nie tylko główne cechy techniczne, ale także dodatkowe atrybuty konkretnych modeli.

Zapasowe igły

 • Jeśli zużyją się igiełki elektrod, to można je łatwo wymienić. Do najtańszych modeli często trudno jest kupić zapasowe, więc dobrze, jeśli będą się one znajdowały w zestawie.

Solidna konstrukcja

 • Niezbędna, jeśli urządzenie ma być używane do pomiaru wilgotności twardych gatunków drewna, a także w warunkach polowych przy dużym zapyleniu i wilgotności.

Układ kompensacji temperatury

 • Dołączany do lepszych i droższych modeli, pozwala na uzyskanie wyników z jeszcze wyższą dokładnością niż zastosowanie dobrych elektrod bez kompensacji.

Waga

 • Istotna szczególnie przy wilgotnościomierzach młotkowych. Teoretycznie mniejsza oznacza komfort, ale większa zwykle skojarzona jest z solidniejszym wykonaniem.

Porównanie wybranych modeli wilgotnościomierzy rezystancyjnych

[table id=5 /]