Mierniki pola elektromagnetycznego to specjalistyczne i stosunkowo rzadko używane narzędzia pomiarowe. Ich niewielka popularność wynika przede wszystkim ze stosunkowo wysokich cen dobrego jakościowo sprzętu, a po drugie z faktu, że świadomość wpływu fal elektromagnetycznych na organizm człowieka nie jest jeszcze powszechna, choć szybko rośnie.

Który Miernik Jest Profesjonalny?

Jednym z podstawowych pytań, jakie muszą paść przy wyborze miernika pola elektromagnetycznego, jest zawsze to, które dotyczy odróżnienia sprzętu profesjonalnego od tego używanego w zastosowaniach podstawowych. Paradoksalnie mierniki profesjonalne często są znacznie mniej uniwersalne od podstawowych – mają węższy zakres mierzonych częstotliwości, a w podstawowym wariancie mogą mierzyć tylko określony rodzaj fal (RF, promieniowanie magnetyczne lub pola elektryczne. Mierniki profesjonalne zwykle wyposażone są w wymienne sondy, które umożliwiają dokonanie szczegółowych pomiarów.

Wybór Miernika Pola EM – Na Co Zwrócić Uwagę?

Istnieje kilka szczegółów, o których trzeba pamiętać, podejmując decyzję o zakupie konkretnego modelu miernika pla elektromagnetycznego. Nie istnieje bowiem sprzęt idealny – są mniej lub bardziej wszechstronne narzędzia, ale zwykle dokładność tych najbardziej uniwersalnych jest mniejsza. A na jakie konkretnie parametry należy zwrócić uwagę?

Zasilanie Miernika

Miernik pola elektromagnetycznego jest urządzeniem, które bardzo często potrzebuje sporo energii do działania. Oczywiście nie jest to podstawowe kryterium wyboru, ale dobrze jest od razu zwrócić uwagę na sposób zasilania: czy jest to wymienna bateria, czy akumulator. Jeśli akumulator, to jakiego typu i w jaki sposób można go naładować.

Cena

Najbardziej podstawowe mierniki pola elektromagnetycznego kosztują około 200 złotych, za najdroższe trzeba zapłacić nawet kilkanaście tysięcy, ale za profesjonalne można z powodzeniem uznać już te kosztujące 800-1500 złotych. Nie należy uznawać ceny za samodzielne kryterium wyboru, ale oceniać ją w kontekście możliwości konkretnego modelu.

Czujnik

Sensor jest podstawowym elementem miernika. Bez właściwego czujnika nie da się zmierzyć parametrów pola, a wybór tutaj jest dość spory. Najprostsze mierniki mają wbudowany sensor o szerokim przekroju możliwości. Zwykle jednak okupione jest to mniejszą dokładnością. W przypadku profesjonalnych mierników najczęściej stosuje się wymienne sondy o różnej konstrukcji (cewki wielozwojowe, anteny dipolowe lub ramowe albo czujniki Halla), które służą do pomiaru właściwości w innych zakresach i sam wybór sondy może być trudniejszy od wyboru czujnika, który w zestawie dostępnym w sprzedaży często zawiera tylko jeden sensor.

Charakterystyka Kierunkowa

W zależności od możliwości miernika i konstrukcji sondy, mierniki mogą różnić się charakterystyką kierunkową, czyli zdolnością do określania przestrzennej zmienności pola. Najprostsze mierniki uniwersalne najczęściej nie mają jej określonej, lepsze mierniki mają charakterystykę trójosiową i izotropową.

Zakres Pomiarowy

Nie jest nigdy sam w sobie wadą ani zaletą, natomiast należy zwrócić nań uwagę i odnieść tę wielkość do wartości pól, które mają być zmierzone. Nawet mierniki o podobnym zastosowaniu różnią się zakresami pomiarowymi, trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze im szerszy, tym lepiej.

Dokładność

Jest często parametrem kluczowym, ale pozostaje związana z zakresem pomiarowym i typem stosowanej sondy. Najdokładniejsze mierniki są bardzo kosztowne, dlatego także ten parametr należy oceniać przez pryzmat własnych oczekiwań.

Jaki Miernik Promieniowania EM Do Czego?

Przegląd wszystkich parametrów technicznych może zająć długie godziny, tym bardziej że różnorodność urządzeń jest znaczna, a wyjściowa charakterystyka może być modyfikowana przez charakterystykę wymiennych sond, co czyni ją trudną do ocenienia. Warto natomiast dla uporządkowania i uproszczenia wyboru, wyróżnić trzy główne typy mierników: mierniki podstawowe, profesjonalne i specjalistyczne.

Mierniki Podstawowe

Mierniki podstawowe mają wbudowaną sondę, której sercem jest sensor jednoosiowy. Zwykle charakteryzują się bardzo szerokim zakresem pomiarowym, ale niezbyt dużą dokładnością. Przydają się przede wszystkim do odszukiwania miejsc o największych natężeniach pól, źródeł promieniowania oraz do określania zmienności charakterystyki pola w danym miejscu w zależności od czasu.

Mierniki Profesjonalne

Większość ma wymienne sondy, co pozwala na dokonywanie pomiarów w różnych zakresach częstotliwości z dobrą dokładnością. Normą jest stosowanie sensorów trójosiowych, a zatem mierniki tego typu mogą już określać z dobrym przybliżeniem charakterystykę przestrzenną pola. Dla każdej z sond i każdego rodzaju pola określony jest odrębny zakres pomiarowy, zwykle jednak dość szeroki. Ta grupa mierników jest bardzo zróżnicowana, ponieważ niektóre modele mogą spełniać zadania realizowane przez kilka mierników specjalistycznych, ale ich ceny są bardzo wysokie.

Mierniki Specjalistyczne

Mierniki specjalistyczne przeznaczone są do pomiaru jednego, określonego rodzaju pola. Mogą mieć wymienne sondy, ale najczęściej współpracują jedynie z czujnikami określonego typu i służą do badania szczegółowej charakterystyki np. jedynie pól o niskich częstotliwościach. Również zakresy pomiarowe takich urządzeń są najczęściej zawężone, natomiast bardzo duża jest precyzja pomiarów zarówno jeśli chodzi o czas, przestrzeń, jak i parametry pola.

Przykładowe Modele Mierników Pola Elektromagnetycznego